Archives for category: Teach First Norway

Hvem trodde vel ikke som liten gutt
At livet begynner når skolen tar slutt
Men lære gjør du så lenge du lever
Særlig hvis du får egne elever

Heldigvis går det alltid et tog

Skolen

Reklame

Når du jobber som lærer er det ikke fritt for at du tenker tilbake på din egen skolegang, at noe faktisk var bedre før, eller i det minste at du selv var hakket mer ivrig i tjenesten enn facebookgenerasjonen. Slike opplevelser har begrenset nytteverdi all den tid de bare er gjort av undertegnede for lenge siden. Som barn og ungdom har du et ganske annet verdensbilde enn de voksne, enten det skyldes manglende erfaring eller ufullstendig kognitiv utvikling.

Det som utvilsomt var bedre før er at vi la masse arbeid ned i skolebøkene våre, og da spesielt O-fagsboka. Orienteringsfag, altså samfunnsfag og naturfag i ett, har for lengst havnet på fagdidaktikkens skraphaug, men vi som fikk gleden av å bivåne denne Pandoras eske av et skolefag fra orkesterplass føler etter sigende en viss nostalgi knyttet til emnet. Det har sågar blitt skrevet både bøker og laget radioprogram rundt fenomenet.

Les resten av dette innlegget »

Som diskutert på forrige generalforsamling i skole-Norge. Aldri vedtatt.

Ansvarsfraskrivelse
Se rundskriv

Baseskole
Den sekulariserte verdens svar på religiøs privatskole, altså fundamentalistisk skoleutforming trumfet gjennom med flyktige prinsipper heller enn sunn fornuft.

Boikott
Gjøremål unngått med god samvittighet i mangel av effektive sanksjoner. Eks ”Han b. kopieringsundersøkelsen fordi den ikke virket relevant for hans arbeidshverdag.”

Kopimaskin
Se også Bibelens 2. Mos kap 20 pkt 1

Matpakke
Noe av det som gjør nordmenn til nordmenn.

Måne
Yndet betegnelse på mestringsgruppe av elever, opprettet for å skape nok forvirring til at ingen skjønner at elevene egentlig blir delt i mestringsgrupper.
Se også sangteksten «M. og sol, skyer og vind, og blomster og trær…»

Overhead
Den analoge forløperen til presentasjonsverktøyet Powerpoint, bare mye bedre ved bruk av brøkbrikker. Dessverre vet ingen lenger hvor den står.

Paradoks
Selvmotstridighet, jf forskning som viser at de som er flinkest på skolen fra før også er best til å nyttiggjøre seg tilpassing av opplæringen, og dermed øker sitt forsprang.

Prestasjon
Utført arbeid. Kan være sterk eller svak.
Se også trynefaktor (vedlegg)

Pålegg
Et stykke arbeid du egentlig ikke skjønner hvorfor du skal gjøre, men som du risikerer å miste jobben av å boikotte.
Se også matpakke

Powerpoint
Grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og snakking.
Se også overhead

Rundskriv
Se ansvarsfraskrivelse

Sterk
Samlebetegnelse på flinke, pene og vellykkede mennesker. Tydelig tegn på velstående foreldre.

Svak
Kortversjon av ”ujevnt intelligenshistogram”, mao en eufemisme for folk vi ellers kunne kommet i skade for å kalle dumme.

Tilpasset opplæring
Proporsjonal sammenheng mellom utfordringer og evner, skal visstnok utjevne forskjeller i samfunnet.
Se også paradoks

Vikar
Koster penger, funker aldri.
Se også kopimaskin

Matte kan være vanskelig. Jeg ser det. Ikke minst som ungdomsskolelærer i faget opplever jeg elevenes frustrasjon når det ikke får det til, og til tross for at jeg kanskje ikke strevde med akkurat de samme vanskene selv, så vet jeg godt fra universitetsnivå hvordan det er å stange hodet i veggen.

Noen problemer har en merkelig tendens til å gå igjen. For eksempel grunnleggende brøk- og prosentregning. Det er mye i pensum som objektivt sett er vanskeligere enn dette, men likevel vender de stadig tilbake som helvetesemnene for ungdommen. En annen kjempeutfordring er enheter, altså tallenes praktiske betydning, og på det feltet har jeg derfor et aldri så lite revolusjonsforslag.

Les resten av dette innlegget »

Ta det med ro. Overskriften er kun en antydning. Det finnes ikke noe Powerpoint-senter, og takk for det. Vi har norske kompetansesentre for alt fra festivaler til matematikk, og de eneste fellesnevnerne er at de mer eller mindre nasjonale sentrene er hendige polikersvar på kritiske spørsmål samt gode unnskyldninger for ulike fagmiljøer til å be om mer økonomisk støtte.

Les resten av dette innlegget »