Archives for category: Teach First Norway

Et skolepolitisk eventyr

Et skolepolitisk eventyr

 

 

Innlegg i Aftenposten Aften 8. februar:

 

Det var en gang en håndfull lokalpartier som hadde for lite å krangle om i skolepolitikken. – Osloskolen skal være landets beste, sa det ene. – Europas beste, sa det andre. – Verdens beste! sa et tredje. – Det er viktig at alle elevene har det bra så de raskt lærer å lese, skrive og regne, fortsatte nummer fire.– Jeg hadde det på tunga! skjøt et av de andre inn.

Les resten av dette innlegget »

Innlegg i Dagens Næringsliv 19. november:

I læreplanen for Kunnskapsløftet er digital kompetanse fastsatt som én av fem grunnleggende ferdigheter. Disse skal følges opp i alle fag, men som så ofte når samtlige ansatte har ansvaret er det i praksis få som trykker det til sitt bryst. Til tross for at tekstbehandler og regneark, informasjonssøk og nettvett i dagens samfunn er like viktig som å kunne bruke kopimaskin, mangler det på kunnskap både hos elever og lærere, noe vi ser i skjevfordelte resultater på ferdighetstester og ineffektiv bruk av hjelpemidlene.

Les resten av dette innlegget »

Innlegg i Teknisk ukeblad, uke 44:

Jeg har med interesse fulgt ordskiftet rundt sivilingeniører som mattelærere. Ikke bare fordi jeg er nyutdannet sivilingeniør, men også fordi jeg jobber som lærer i Osloskolen gjennom Teach First-programmet, hvor jeg underviser matte og naturfag på ungdomstrinnet.

Den norske skolen har ifølge undersøkelser som TIMSS synkende resultater i realfag, og et skrikende behov for denne typen lærere. Gjennomsnittsalderen blant realfagslærerne er dessuten høy, og eldrebølgen er med andre ord en av de største truslene mot Norge som kunnskapsnasjon.

Les resten av dette innlegget »