Som diskutert på forrige generalforsamling i skole-Norge. Aldri vedtatt.

Ansvarsfraskrivelse
Se rundskriv

Baseskole
Den sekulariserte verdens svar på religiøs privatskole, altså fundamentalistisk skoleutforming trumfet gjennom med flyktige prinsipper heller enn sunn fornuft.

Boikott
Gjøremål unngått med god samvittighet i mangel av effektive sanksjoner. Eks ”Han b. kopieringsundersøkelsen fordi den ikke virket relevant for hans arbeidshverdag.”

Kopimaskin
Se også Bibelens 2. Mos kap 20 pkt 1

Matpakke
Noe av det som gjør nordmenn til nordmenn.

Måne
Yndet betegnelse på mestringsgruppe av elever, opprettet for å skape nok forvirring til at ingen skjønner at elevene egentlig blir delt i mestringsgrupper.
Se også sangteksten «M. og sol, skyer og vind, og blomster og trær…»

Overhead
Den analoge forløperen til presentasjonsverktøyet Powerpoint, bare mye bedre ved bruk av brøkbrikker. Dessverre vet ingen lenger hvor den står.

Paradoks
Selvmotstridighet, jf forskning som viser at de som er flinkest på skolen fra før også er best til å nyttiggjøre seg tilpassing av opplæringen, og dermed øker sitt forsprang.

Prestasjon
Utført arbeid. Kan være sterk eller svak.
Se også trynefaktor (vedlegg)

Pålegg
Et stykke arbeid du egentlig ikke skjønner hvorfor du skal gjøre, men som du risikerer å miste jobben av å boikotte.
Se også matpakke

Powerpoint
Grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og snakking.
Se også overhead

Rundskriv
Se ansvarsfraskrivelse

Sterk
Samlebetegnelse på flinke, pene og vellykkede mennesker. Tydelig tegn på velstående foreldre.

Svak
Kortversjon av ”ujevnt intelligenshistogram”, mao en eufemisme for folk vi ellers kunne kommet i skade for å kalle dumme.

Tilpasset opplæring
Proporsjonal sammenheng mellom utfordringer og evner, skal visstnok utjevne forskjeller i samfunnet.
Se også paradoks

Vikar
Koster penger, funker aldri.
Se også kopimaskin

Reklame