Når du jobber som lærer er det ikke fritt for at du tenker tilbake på din egen skolegang, at noe faktisk var bedre før, eller i det minste at du selv var hakket mer ivrig i tjenesten enn facebookgenerasjonen. Slike opplevelser har begrenset nytteverdi all den tid de bare er gjort av undertegnede for lenge siden. Som barn og ungdom har du et ganske annet verdensbilde enn de voksne, enten det skyldes manglende erfaring eller ufullstendig kognitiv utvikling.

Det som utvilsomt var bedre før er at vi la masse arbeid ned i skolebøkene våre, og da spesielt O-fagsboka. Orienteringsfag, altså samfunnsfag og naturfag i ett, har for lengst havnet på fagdidaktikkens skraphaug, men vi som fikk gleden av å bivåne denne Pandoras eske av et skolefag fra orkesterplass føler etter sigende en viss nostalgi knyttet til emnet. Det har sågar blitt skrevet både bøker og laget radioprogram rundt fenomenet.

For å minne meg selv om at det ikke alltid er så lett å være ung, tross alt er det mye som skal læres på kort tid, samt forsøke å spre litt naiv glede, vil jeg i en serie bildeartikler fremover presentere det beste av hva mine o-fagsbøker har å by på. Gjennom dette håper jeg å overbevise meg selv om at det også kan bli folk av de elevene som tegner rare ting i boka si, og dessuten finne ut hvor tilfeldig det er at jeg valgte de veier som jeg gjorde senere i livet.

Dagens godbit skriver seg tilbake fra de uskyldsrene dagene på Solvang barneskole, fra timen da vi snakket om Afrika. Som dere ser er det heller tradisjonelle oppfatninger av kontinentet som kommer frem, noen vil si forutinntatte, og særlig den tilhørende illustrasjonen (figur 1) er som tatt ut av en Egner-fortelling, dog uten hottentottene tilstede.

Det paradoksale er at da jeg besøkte Tanzania et drøyt tiår senere, så var det slående likt motivet fra o-fagsboka (som fotografiet under viser, figur 2). Riktignok var dette et slitent strandhotell utenfor Dar es Salaam, og ikke representativt for Afrika som helhet, men private etnografiske studier beviser altså at vi ikke var milevis fra sannheten den O-fagstimen.

De har stråhus, sa Torgeir.

Figur 1. Afrika i O-fagsboka

Afrika

Figur 2. Afrika på ordentlig

Bahari Beach

(Foto: Torgeir Bryge Ødegården)

Reklame