Archives for category: NTNU

For oss som er underlagt arbeidslivets krav og forventninger er søndagen snart den eneste dagen i uken som står igjen til fri forskning samt annen egenutvikling. Hvor herlig er det ikke da å oppleve at et moderat alkoholkonsum dagen i forveien kan føre til store oppdagelser.

For å forstå rekkevidden av mitt nyeste gjennombrudd må leseren sette seg kjapt inn i studentkoret Pirum og dets forhold til den såkalte Pirumbanken i Nidelven. Jeg lar Jon Egil Strand (Pirum-97 og -99) stå for innledningen:

I 1965 ble det i forbindelse med studenteruka startet et lite kor med utspring i Trondjems studentersangforening. Dette koret ble en slik suksess at det fortsatte som en fast gruppering med navn Pirum. Årene gikk, og Pirum utviklet seg til å bli et riktig så bra kor. I 1990 var det 25-årsjubileum og en høytidelig jubileumsmiddag ble avholdt på det tidvis tørre området midt i Nidelven, rett øst for Elgeseter bro. Middagen ble en minneverdig opplevelse, og Pirum kontaktet byens ordfører Marvin Wiseth for å spørre om de kunne få anektere dette landområdet av varierende areal. Marvin var til alles overraskelse svært positiv til den muntre ideen, og i forbindelse med UKA-91 ble landområdet offisielt døpt Pirumbanken. Det hele skjedde i en flott seremoni på Trondheim torg, med stor pressedekning. I skjøtet stod det at «Pirumbanken omfatter alt land som kommer til syne når Nidelven er på sitt laveste». På immatrikuleringensdagen til universitetet holder nå Pirum hvert år en bedre middag på sin høyt elskede banke.

Pirumbanken er altså Pirums land, og vi er mer enn villige til å forsvare det med militære midler.

Så til siste nytt i saken: I min tråling av det gilde historieverket Norvegr kom jeg over følgende trondheimskart, tegnet etter bybrannen i 1681. Mennene bak kartet er Johan Caspar de Cicignon og Anthony Coucheron, kongens fremste menn hva gjaldt moderne byplanlegging og utformingen av militære forsvarsverk på den tiden. Det mest interessante i denne sammenhengen er selvfølgelig at Pirumbanken tydelig er tegnet inn, noe jeg ikke har sett på et kart over byen verken før eller siden.  Kan dette tyde på at Pirumbanken en gang har vært for fast grunn å regne? I så fall vil det være rimelig å utvide herredømmet til også å gjelde flo, ja, kanskje til og med kreve byggetillatelse på området i overskuelig fremtid.

Fortsettelse følger.

Ny byplan for Trondheim etter brannen i 1681. Pirumbanken sees nederst, like til høyre for Elgeseter bro. Kilde: Statsarkivet i Trondheim.

Reklame

En tid i fest og flid, vår studentertid

Spillebrett Studentikos

Et nytt studieår er i gang, og vi er mange tidligere studenter som kjenner det rykke i foten her vi sitter og betaler inn avdrag og lån. Etter å ha sett det gilde Ingeniørspillet skape blest om realfagene, tenkte jeg at hvorfor ikke lage et brettspill basert på hele det glade studentliv i Trondheim? Sånn kan vi mimre tilbake når vi vil:

Les resten av dette innlegget »

Trondhjems studentersangforening (TSS) feirer i disse dager hundre år med lystig mannsang. Finsk forlovelse samt sivil ulydighet på selveste Høyesteretts bord har også skjedd i løpet av et minnerikt sekel. Hva mer er verdt å vite om jubilanten?

Les resten av dette innlegget »

Før jeg forlot Trondheim fikk jeg heldigvis med meg Rockheim, det mye forhåndsomtalte opplevelsessenteret for pop og rock i Trondheim. Etter flere utsettelser åpnet de endelig dørene i august, og besøket ga absolutt mersmak. Alt fra tradisjonelle utstillinger av den norske rockens spede begynnelse på femtitallet til heldigitale rom spekket med informasjon vil antagelig gjøre i hvert fall de fem første turene gjennom museet til ulike reiser.

Mens jeg trålet gangene på Brattøra slo det meg at med Rockheim har grensen for hva som kan musealiseres og ikke nok en gang blitt trukket på nytt. Det er ikke lenger bare vikingskip og malerier som fortjener å bli vist frem for ettertiden, men også nyere kulturhistorie av en (ofte ansett som) mer triviell karakter. Dermed var ikke tankespranget kort til studentkulturen. Hvorfor snakker ingen om å lage et opplevelsessenter for denne?

Les resten av dette innlegget »

…det var så lite.

Vårens NTNUpositive sjel 2010