Archives for category: NTNU

Kronikk signert avtroppende og påtroppende UKEsjef i Adressa 4. mars:

2010 er det store jubileumsåret for kunnskapsbyen Trondheim. Både NTNU, Studentersamfundet og andre institusjoner i tilknytning til utdanningsmiljøet feirer hundre skapende år. Tanken er selvfølgelig å skape økt bevissthet rundt den stolte historien. Selv håper vi i begynnelsen av jubileumsåret at feiringen vil belyse kunnskapsbyens fremtid like mye som dens fortid.

Det er utvilsomt mange bragder å se tilbake i løpet av sekelet som har gått. For alt fra oljeeventyret og byggingen av landet til jazz i verdensklasse har kompetanse fra Trondheim vært avgjørende. Frem mot 2110 må imidlertid kunnskapsbyen definere seg selv på nye områder, i tillegg til å holde sine tradisjonelt sterke sider ved like. Jubileumsåret er en glitrende anledning til å sette fokus på fremtiden. Blir trondheimsstudentene som ressurs utnyttet på en best mulig måte?

Les resten av dette innlegget »

Reklame

Selv om UKA-09 til slutt stakk av med seieren, var også NTNU en verdig nomert til årets Robert Millar-pris for god markedsføring i Trondheim. Universitetet har med sin «Vi leter etter de gode hodene overalt»-kampanje vist at de forstår markedsføringens betydning for studentrekrutteringen til byen. Resten blir en avveining mellom egen kreativitet og pengebruk – påkostede reklamefremstøt gir utvilsomt mindre penger til undervisning og forskning. NTNUs tunge annonsering i forbindelse med Tour de France for noen år siden provoserte mange, men det gav likevel universitetet Robert Millar-prisen for i fjor. Debatten rundt prioriteringene førte selvfølgelig til ekstra oppmerksomhet rundt markedsføringen, som jeg personlig mener ikke var den mest målrettede i seg selv. Det er imidlertid ikke første gang NTNU prøver ut nye og spennende kanaler for å presentere tilbudet sitt.

Les resten av dette innlegget »

Før i tiden var det ikke Promenadekonserten, men UKEtoget som innledet trondheimsstudentenes kulturfestival. Paraden gikk fra Hovedbygget ved NTH, forbi Samfundet og til Torget en lørdag i slutten av byggeperioden, og inneholdt både søte og frekke innslag og tablåer – i hvert fall etter datidens standard. Det var også vanlig med et UKEdyr, kanskje var det duen med krone som vi ser i begynnelsen av filmen som var maskoten til Åja – UKA-71.

Les resten av dette innlegget »