Selv om UKA-09 til slutt stakk av med seieren, var også NTNU en verdig nomert til årets Robert Millar-pris for god markedsføring i Trondheim. Universitetet har med sin «Vi leter etter de gode hodene overalt»-kampanje vist at de forstår markedsføringens betydning for studentrekrutteringen til byen. Resten blir en avveining mellom egen kreativitet og pengebruk – påkostede reklamefremstøt gir utvilsomt mindre penger til undervisning og forskning. NTNUs tunge annonsering i forbindelse med Tour de France for noen år siden provoserte mange, men det gav likevel universitetet Robert Millar-prisen for i fjor. Debatten rundt prioriteringene førte selvfølgelig til ekstra oppmerksomhet rundt markedsføringen, som jeg personlig mener ikke var den mest målrettede i seg selv. Det er imidlertid ikke første gang NTNU prøver ut nye og spennende kanaler for å presentere tilbudet sitt.

Det følgende videoklippet er hentet fra en informasjonsfilm for NTH, produsert i 1968. Originalfilmen tar kort for seg høgskolens historie og fremtidsutsikter, men klart mest vekt er lagt på studiehverdagen og livet som ny og usikker student i Trondheim. Fremstillingen er nok i overkant saklig og informativ sett med dagens øyne, men kommentatorstemmen innrømmer da på et tidspunkt at det både er fest og flid som foregår byens studentmiljø.

Reklame