Archives for category: På trykk

Kronikk signert avtroppende og påtroppende UKEsjef i Adressa 4. mars:

2010 er det store jubileumsåret for kunnskapsbyen Trondheim. Både NTNU, Studentersamfundet og andre institusjoner i tilknytning til utdanningsmiljøet feirer hundre skapende år. Tanken er selvfølgelig å skape økt bevissthet rundt den stolte historien. Selv håper vi i begynnelsen av jubileumsåret at feiringen vil belyse kunnskapsbyens fremtid like mye som dens fortid.

Det er utvilsomt mange bragder å se tilbake i løpet av sekelet som har gått. For alt fra oljeeventyret og byggingen av landet til jazz i verdensklasse har kompetanse fra Trondheim vært avgjørende. Frem mot 2110 må imidlertid kunnskapsbyen definere seg selv på nye områder, i tillegg til å holde sine tradisjonelt sterke sider ved like. Jubileumsåret er en glitrende anledning til å sette fokus på fremtiden. Blir trondheimsstudentene som ressurs utnyttet på en best mulig måte?

Les resten av dette innlegget »

Reklame

På bakgrunn av blogginnlegget «Mediekollektivet» ble jeg av Under Dusken oppfordret til å i årets første utgave skrive en kronikk om studentmedienes rolle:

Studentmediene i Trondheim, det vil si Under Dusken, Student-TV og Radio Revolt, utgjør til sammen en viktig stemme blant hovedmålgruppen, altså byens studerende. Kanalene er samlet i eierselskapet MediaStud AS, som i fjor vår besluttet å samlokalisere virksomheten. Målet var tettere samarbeid – særlig på annonsesiden, men også gjennom nærhet til kolleger – samt geografisk uavhengighet fra Samfundet. Hva ser ut til å være status for studentmediene i det vi går inn i jubileumsåret for kunnskapsbyen, og har ambisjonene for samlokaliseringsprosessen vært høye nok?

Fra mitt ståsted som studentleder tegner følgende bilde seg av mediekollektivet i Lucasbygget: Under Dusken fremstår som den klare storebroren i flokken, med solide reklameinntekter og et kjerneprodukt som blir plukket opp av de fleste studentene annenhver uke. Stoffutvalget er variert, men kanskje i overkant seriøst til at det kjennes naturlig å diskutere i hverdagen. Da virker de yngre søsknene mer friske og uhøytidelige i stilen. I tillegg satser Dusken tungt på nett, websiden lever i økende grad sitt liv uavhengig av papirutgaven, selv om det fortsatt er tydelig at underdusken.no er et overskuddsprosjekt i forhold til den trykte versjonen.

Les resten av dette innlegget »