Etter iherdig tråling av nettstedet regjeringen.no vil jeg hver dag frem til jul presentere det beste av hva staten har å by på av råd, utvalg og tilsyn. Det skjer mye mer i offentlighetens kulisser enn vi skulle tro. Den daglige oppdateringen foregår på Facebook, men frykt ikke: hver uke vil jeg samle trådene her i bloggen. Kos dere med Norsk offentlighets julekalender 2010!

Adventshilsen fra Torgeir,
formann i styret for Norsk utvalgstilsynsråd

1. desember: Taubanetilsynet
Taubanetilsynet gir driftstillatelser til og fører tilsyn med tau- og kabelbaner, herunder skitrekk, som er gitt konsesjon etter taubaneloven og jernbaneloven.

2. desember: Det faglige utvalg for førerhundspørsmål
Rådgivende organ for Arbeids- og velferdsdirektoratet i spørsmål om førerhundarbeid, bl.a. godkjenning av hunder, kandidater, ekvipasjer. Også rådgivende organ for førerhundskolene.

3. desember: Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.

4. desember: Inn på tunet-løftet
Tilrettelagte tilbud på gårdsbruk omfatter tilbud til alle aldersgrupper (hva slags tilbud det konkret er snakk om er vanskelig å lese av hjemmesiden, red anm).  Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen.

5. desember: Norsk-finsk reingjerdekommisjon
Norsk-finsk reingjerdekommisjon skal i henhold til Den norsk-finske reingjerdekonvensjon legge fram forslag til tiltak som kan bidra til en effektiv og for-målstjenlig gjennomføring av konvensjonens bestemmelser.

6. desember: Wesensteen – Rotfruktrådet
Intervju med sjefen i Norsk rotfruktråd. Av og med Harald Heide-Steen jr og Rolv Wesenlund.

Reklame