Trafikklyset står i skogen
som er mennesker i byen en sommermorgen
Grønt lys

Stripe i barken, striper på marken
som er hovedpulsårer i byen en høstnatt
Rødt lys

I kvartalet flyr en ensom svale
gatelangs på ryddede stier
i regnet

Rovdyr på jakt, tuter i takt
på en skinnende refleks
i lomma

blå lys

Reklame