et smil
er en parabel
en funksjon
av andre grad
med et bunnpunkt
i vårt koordinatsystem

jeg er den første aksen
du er den andre
og grafene er vi
vi krangler i skjæringspunktene
elsker i origo
og lever i koordinatene

vi krangler, elsker og lever
kjærligheten har flere kvadranter
men smilet kan bare smile i to
det kan ha én løsning eller to
eller ingen
men symmetrilinja
skjærer meg uansett

slik som du

Reklame