Matte kan være vanskelig. Jeg ser det. Ikke minst som ungdomsskolelærer i faget opplever jeg elevenes frustrasjon når det ikke får det til, og til tross for at jeg kanskje ikke strevde med akkurat de samme vanskene selv, så vet jeg godt fra universitetsnivå hvordan det er å stange hodet i veggen.

Noen problemer har en merkelig tendens til å gå igjen. For eksempel grunnleggende brøk- og prosentregning. Det er mye i pensum som objektivt sett er vanskeligere enn dette, men likevel vender de stadig tilbake som helvetesemnene for ungdommen. En annen kjempeutfordring er enheter, altså tallenes praktiske betydning, og på det feltet har jeg derfor et aldri så lite revolusjonsforslag.

Rett skal være rett: Det er ikke bare barn som sliter med presis angivelse av mål, vekt og så videre. For en stund siden var jeg i butikken for å kjøpe et visst antall kilogram appelsiner. Jeg må innrømme at jeg synes det er vanskelig å vurdere tyngde på stående fot, og siden det ikke var noen vekt i nærheten foretok jeg av den grunn en slags kvalifisert gjetning. I kassa spurte jeg etterpå hvor mye frukt jeg egentlig hadde kjøpt. Mannen studerte skjermen sin lenge og vel, og kunne til slutt konstatere at det var «minst tre kilo». Desimaltall gjør åpenbart ting enda mer komplisert.

Når jeg senere spør matteklassen min om hva som er riktig enhet bak diverse måltall, så svarer de fleste meter, uavhengig av om vi snakker om lengde, fart, tid eller antall kameler som svelges i sekundet. De er rett og slett ikke vant til å regne med enheter. Størst grad av ønsketenkning var jeg vitne til under en muntlig fremføring, hvor elevene skulle regne ut ny strekning og reisetid på en flytur som ble dobbelt så lang. De ganget derfor både strekning og tid med to…og det gjorde de for sikkerhets skyld også med farten. Med andre ord går det tilsynelatende dobbelt så fort i svingene jo lenger det er frem til målet.

Lærerens evige dilemma er forenkling av lærerstoffet kontra økt faglig trykk – hvorvidt elevene bare skal lære det de strengt tatt behøver for å stå på eksamen, eller om de skal lære alt det de egentlig bør kunne for å fungere i samfunnet uten å bli fotfulgt av en matematisk støttekontakt. Kanskje bruker jeg unødvendig mye tid på å drille elevene mine i korrekt bruk og tolkning av enheter. Det hadde garantert vært mer overkommelig om vi i stedet  innførte et tilnærmet enhetsløst samfunn. La meg i forlengelsen av denne tanken skissere følgende forslag til løsning:

For det første kaster vi samtlige enheter på båten, inkludert SI-enhetene. Det er tross alt flere av sistnevnte enn fingre på én hånd, så skal vi gjøre det lett nok må vi greie oss med kun ett begrep: den såkalte «høyere enhet» (HE). Og for enkelhets skyld lar vi den stå ubenevnt.

HE-skalaen går selvfølgelig fra 1 til 10, med basis i titallssystemet – eventuelt totalt antall fingre/tær på en normal menneskekropp. 10 representerer til enhver tid det høyeste praktiske måltallet i det daglige liv, avhengig av hva slags fysisk størrelse vi snakker om. Regner vi på fart er det for eksempel naturlig at HE lik 10 står for det vi gamle dager kalte 100 kilometer i timen, altså toppfarten på norske veier.

I butikkene vil samtlige varer bli delt inn i ti kategorier, hvor priskategori 1 er «billig» og kategori 10 er «dyrt» i forhold til den aktuelle næringen. Med andre ord må du regne med at det blir trukket mer fra kontoen din om du besøker en bilforhandler heller enn en dagligvarebutikk, men uansett er det fort gjort å sette seg inn i hva som koster relativt mye og lite. Trenger du å vite nøyaktig hva varene koster er du pent nødt til å ta et mer avansert mattekurs.

Men hva da med bilferien langs Tysklands autobahn, der fartsgrensen er fri? Hva med den aller råeste Koenigseggen, som gjerne koster det lille ekstra hos forhandleren? Kommer ikke den høyere enhet til kort i slike sammenhenger?

Nei, snarere tvert imot. For det er nettopp i disse tilfellene hver og en av oss kan få sitt eget private Spinal Tap-øyeblikk, jamfør den feteste gitarforsterkeren «which goes up to 11». Ingen kan unngå å la seg imponere av en gasspedal eller lommebok som tillater eieren å dra forbruket opp til 11…

…and beyond!

Systemet vil være i bruk i matteklassen min fra og med onsdag førstkommende, og skal vi tro de første positive signalene fra FrP, Rødt og deler av SV, så kommer det også snart til en skole nær deg om valget går som det går.

Reklame