En tid i fest og flid, vår studentertid

Spillebrett Studentikos

Et nytt studieår er i gang, og vi er mange tidligere studenter som kjenner det rykke i foten her vi sitter og betaler inn avdrag og lån. Etter å ha sett det gilde Ingeniørspillet skape blest om realfagene, tenkte jeg at hvorfor ikke lage et brettspill basert på hele det glade studentliv i Trondheim? Sånn kan vi mimre tilbake når vi vil:

Studentikos er et brettspill basert på studentlivet i Trondheim. For å bli en ekte student kan du ikke bare lese fag, du må også engasjere deg utenfor universitetet. For å vinne må du samle flest mulig fag og verv før studietiden er slutt.

Spillet har en kortversjon (bachelor/tre år), langversjon (master/fem år) og evig student (vinneren er den med flest kort når ingen gidder å spille lenger…).

Spilleren som har studert lengst i virkeligheten begynner med brikken sin på immenfeltet. Deretter flytter spillerne ett felt frem i hver runde. Spørsmål til deg blir stilt av spilleren til venstre.

Spillebrettet er bygget opp som to påfølgende studieår, med følgende felter:

Immen: du velger mellom spørsmål om fest (studentliv) eller flid (studier). Du velger også utdanningsområde for det neste året. Riktig svar gir studiepoeng eller dalje i form av spørsmålskortet.

Røde festfelter: spørsmål om temaene Samfundet, linjeforeninger/ studentidrett og studiebyen generelt. Temaet avgjøres av feltet. Riktig svar gir dalje.

Utropstegn: spørsmål fra et festtema som spilleren selv velger før han ser på kortet.
I stedet for et spørsmål kan spilleren på et rødt festfelt også veksle inn to daljer i et verv. Antall verv markeres ved å flytte vervmarkøren fremover (rød spiral på skissen).

Blå flidfelter: riktig svar gir studiepoeng. Forøvrig gjelder:

Eksamen: spørsmål fra ditt utdanningsområde. Du kan velge mellom fagfeltene naturvitenskap og teknologi, medisin og idrett, samfunnsfag og psykologi, språk og litteratur, kunst og musikk samt historie, religion og kultur.

Spørsmålstegn: spørsmål fra et utdanningsområde som spørsmålsstilleren velger før han ser på kortet.

Konten/ferie: her blir du stående til du kan veksle inn fire studiepoeng. To daljer kan veksles inn i ett studiepoeng. Spillere med normert progresjon kan med andre ord ta ferie og hoppe rett til immen. Du markerer fullførelsen av et år ved å flytte studiepoengmarkøren din ett hakk frem (blå spiral på skissen).

Dyktige studenter samler seg kanskje etterhvert flere kort enn de trenger for å stå på konten. To kort kan når som helst veksles inn i ett hopp frem på spillebrettet for å fullføre graden din fortere. (Dette trikset inngår ikke i evig student-modus, hvor poenget er å samle flest mulig kort.)

Vinneren er den som har flest poeng når spillet avsluttes. Spillet avsluttes når første spiller fullfører graden sin, noe som i seg selv gir ti ekstrapoeng. Hvert verv gir fem ekstrapoeng. Resterende kort på hånda gir dessuten ett ekstrapoeng hver.

Eksempelkort

Daljekort

Samfundet: Hva het Samfundets første formann? Edgar B Schieldrop
UKA: Når ble UKA offisielt arrangert for første gang? 1917
ISFiT: Hva står forkortelsen SFiT for? International student festival in Trondheim
Linjeforening: Hva heter byggstudentenes linjeforening? HM Aarhønen
Studentidrett: Hva kalles innendørsfotball på fagspråket? Futsal
Studiebyen: Hvor heter de tre største utdanningsinstitusjonene i Trondheim? NTNU, HiST og BI (?)

Studiepoengkort

Typiske kunnskapsspørsmål fra de ulike utdanningsområdene

Reklame